Til toppen
Koronavirus-situasjonens ringvirkninger

Koronavirus-situasjonens ringvirkninger

Allerede den 7. februar delte vi litt informasjon vedrørende status på munnbind. Vi skjønte at det kunne bli mangel på denne typen varer allerede da. Situasjonen har eskalert og det har gått «fra vondt til verre». Som kjent innførte vi restriksjoner på antall pakker til hver kunde. Dette har gjort at vi fremdeles har munnbind på lager, men vi må opprettholde restriksjonene på ubestemt tid.

Men: Vi har bestemt oss for å dele et lite hjertesukk. Vi har fått mye kjeft. Våre ansatte er blitt skjelt ut et utall ganger, og både andre leverandører og vi har blitt hengt ut på sosiale medier. Uten restriksjonene ville vi i vårt tilfelle vært utsolgt for alle typer munnbind og masker den 5. februar!

Paradokset er at den beslutningen som har sikret tilnærmet normal levering i hele februar også har påført oss en del ubehag. De som enten vanligvis ikke kjøper munnbind av oss, eller som kjøper små antall, har ofte blitt utrolig sinte.
I disse tilfellene har leveringene vært basert på statistikk (forbruk over tid) og de har fått ca. det samme antall som de vanligvis kjøper. De som ikke har pleid å bestille munnbind og masker av oss har fått en pakke hver.

Vi føler derfor at det nå er på sin plass å si noe om dette. Vi er i en situasjon hvor f.eks. Tyskland har innført eksportforbud på engangsutstyr og munnbind, så situasjonen kan bli verre fremover.

Vi kan ikke reste munnbind, engangsutstyr og Antibac i denne situasjonen. Vi kan heller ikke ta det økonomiske ansvaret for hver enkelt kunde som havner under fraktfri grense pga. nedjustering av mengde, og vi har satt inn tekster «overalt» for at dere skal vite dette før dere bestiller.
Vi anmoder om solidaritet og forståelse. Vi forsøker etter beste evne å hjelpe hver enkelt, men dette er et lass vi må dra sammen.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid! 

Ås, 6. mars 2020